พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และรูปภาพ

museo_open

costumes_mercado

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องแบบ ใช้สวมใส่จริงในสมัยก่อนที่เน้นสีสันสำหรับการแสดงละครเวที แล้วไม่ได้มีเพียงเครื่องแต่งกายเท่านั้นยังมีในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ในยุคนั้น ทำให้รู้เรื่องราวการดำรงชีวิตของคนสมัยนั้นอย่างละเอียด ประกอบกับรูปภาพจากฝีมือจิตรกรชั้นเยี่ยมมูลค่าไม่สามารถประเมินได้

costumes_fansy green_costumes mascaras_costumes

museo_run